NẮNG THU

Nắng nhạt trải đều trên khóm cây
Đàn bướm tìm hoa phất phới bay
Râm ran ríu rít chim làm tổ
Róc rách rì rào suối hát hay
Gió mỏng lung linh hoa khoe sắc
Sương dày mờ ảo núi ngây ngây
Nắng thu ấm áp, trời thu đẹp
Lòng người rạo rực say đắm say
11/9/2017
Tú Sụn