NẮNG THU

Nắng nhạt phơi đều khắp khóm cây
Từng đàn bướm lượn phất phơ bay
Râm ran ríu rít chim làm tổ
Róc rách rì rào suối hát hay
Gió mỏng lung linh hoa hớn hở
Sương dày mờ ảo núi ngây ngây
Nắng thu ấm áp, trời thu đẹp
Rạo rực lòng người nỗi đắm say
11/9/2017
Tú Sụn