THẦN ĐỒNG VÀO LỚP 1*

Ảnh: Sưu tầm


Tốt nghiệp trường mẫu giáo
Các cháu thành thần đồng
Nên mấy chục đầu sách
Bắt các cháu phải gồng

Tám trăm nghìn tiền sách
Phụ huynh cũng phải gồng
Xin hỏi thật anh Nhạ
Như thế hợp lý không?

Trẻ mới vào lớp một
Chỉ học a bờ cờ
Mua gì lắm sách thế
Anh thật là bá vơ

Lãnh đạo có cái não
Đừng để họ chê cười
Thật lòng anh quá tệ
Đúng là đáng hổ ngươi

Hay là kiếm chút cháo
Nên rút lại đi anh
Tiền bao nhiêu cho đủ
Phước đức nên để dành

Các cháu ngộ độc sách
Vành móng ngựa anh hầu
Như thế cho bỏ ghét
Vì cái tội ngu lâu
5/9/2020
Tú Sụn
* Các cháu vào lớp 1 phải mua trên 20 đầu sách với giá hơn 800 ngàn đồng!