MÁI TRƯỜNG VÙNG CAO

Ảnh: Sưu tầm


MÁI TRƯỜNG VÙNG CAO
Thời đại bốn chấm không
Còn mái trường xập xệ
Khang trang ai trông mong
Chính quyền cũng thây kệ

Tường thì chẳng ra tường
Mái thì không ra mái
Môm na là ngôi trường
Thực chất là cái chái

Tất cả vì nhân dân
Chỉ là hô khẩu hiệu
Chẳng quan tâm dân cần
Chỉ có tài nhũng nhiễu

Đất nước bằng nắm tay
Mà vùng cao khó tới
Cảnh thảm thương lắm thay
Trường ri ai học nỗi

Chỉ một thằng tham nhũng
Mấy chục tỷ làng nhàng
Đã đủ tiền sử dụng
Xây trăm trường khang trang

Chém cha thằng tham nhũng
Ăn chi ăn quá nhiều
Ăn luôn hết cái đũng
Dân vùng cao mãi nghèo
30/8/2023
Tú Sụn