ÔI ĐỒNG TIỀN

Ảnh: Sưu tầm

Anh Linh* là con nhà nòi
Chứ đâu là ngữ bọ dòi cho cam
Nối nghiệp người cha anh làm
Lên tới chức trọng, nhúng chàm không hay
Đồng tiền lúc ngọt lúc cay
Ôi đồng tiền nghiệt, độc thay anh à
Đồng tiền là gấm là hoa
Đồng tiền đem lại lụa là cao sang
Đồng tiền tậu ngọc mua vàng
Tiền nên biệt thự xe sang mấy hồi
Từ nay nhà đá anh ngồi
Ngẫm rằng mình thuộc loại tồi không anh
Uổng công cha mẹ sinh thành
Phí công dưỡng dục thành danh ở đời
Phó Tổng cục, chẳng chuyện chơi
Mà là tình báo, rạng ngời thanh danh
Trót nhận rồi chớ loanh quanh
Đồng tiền hối lộ hôi tanh quá mà
Tất nhiên nó chỉ là quà
Thế nhưng pháp luật có tha đâu nào
Mất rồi chức trọng quyền cao
Bôi tro trát trấu nhằm vào gia phong
Công an mà bị tra còng
Trở thành tội phạm đau lòng lắm cơ
Anh bị bắt tưởng là mơ
Đồng tiền độc địa có ngờ được đâu
Giàu rồi vẫn muốn thêm giàu
Rạng danh dòng dõi còn đâu hỡi trời
22/6/2021
Tú Sụn
* Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Nguyễn Duy Linh.