KỶ NIỆM XƯA (hoạ thơ)

Ảnh: Sưu tầm


KỶ NIỆM XƯA

Tận ngõ chân trời phủ khói sương
Chiều nay lá đỏ ngập sân trường
Trơ cành phượng vĩ thay màu áo
Đẫm sắc hoa tình thoảng vị hương
Nhớ quãng thời xa nhiều kỷ niệm
Nhìn nơi nẻo vắng cạn con đường
Tâm buồn tưởng lại ngày xưa ấy
Ngả đó bây giờ nặng nỗi vương
17.02.2022
Thơ: Giang Hoa

Hoạ bài KỶ NIỆM XƯA của Giang Hoa

KỶ NIỆM XƯA
Xa nhau biền biệt đẫm màn sương
Dấu tích rêu phong gội mái trường
Dáng phượng trước sân đà nhạt sắc
Khóm nhài góc cổng vẫn đưa hương
Thầy thương luân chuyển lên vùng rẻo
Bạn quý chia tay ngút nẻo đường
Kỷ niệm êm đềm thành dĩ vãng
Vui buồn ngày ấy vẫn còn vương
17/2/2022
Tú Sụn