KHÔNG CÓ LÒNG TỰ TRỌNG*

Ảnh: Sưu tầm


Bốn cán bộ Quảng Ngãi
Lừa lãnh đạo tỉnh nhà
Không có lòng tự trọng
Không trung thực thật thà

Toàn cán bộ chủ chốt
Chen được xuất ưu tiên
Đưa con đi du học
Thất hứa thấy phát phiền

Sử dụng tiền ngân sách
Để thu hút nhân tài
Học xong không về lại
Tiền thì trả lai nhai

Thế thì ta mới biết
Họ tham lam tột cùng
Đủ mọi cách vơ vét
Không một chút ngại ngùng

Đây là loại lừa đảo
Cần xử lý nghiêm minh
Thu lại tiền ngân sách
Không vị nghĩa vị tình
8/5/2020
Tú Sụn
* Đi du học theo đề án thu hút nhân tài nhưng không về phục vụ địa phương, con 4 cán bộ Quảng Ngãi bị buộc bồi thường gần 10 tỷ đồng, đến nay, họ mới trả 1,1 tỷ đồng.