CẮM CHÔNG QUANH NHÀ VĂN HOÁ**

Ảnh: Sưu tầm


Ai về huyện Hoài Đức
Nhớ coi chừng đạp chông
Hàng rào nhà văn hoá
Thiết kế quá là ngông

Từ các vị lãnh đạo
Đến nhà thầu thi công
Đều nhất trí đồng lòng
Quyết gài chông bảo vệ

Toàn là mũi giáo thép
Chỉ cao sáu mươi phân
Sẵn sàng châm thủng ruột
Nếu ai lỡ trược chân

Hàng rào này lợi hại
Cấm trẻ em lại gần
Sẽ chống trộm hiệu quả
Ai manh động thiệt thân

Hì, rất là văn hoá
Khen thay lãnh đạo khôn
Cả nước chỉ có một
Không sửa ngay liệu hồn
30/1/2019
Tú Sụn
** Nhà văn hoá thôn Đông Lao, xã Đông La, huyện Hoài Đức, Hà Nội