CỦI KHÔ VÀO LÒ*

Ảnh: Sưu tầm

Hai ông Chủ tịch Khánh Hoà
Tưởng đâu hạ cánh thế là bình yên
Ung dung lắm của nhiều tiền
Giàu sang phú quý cảnh tiên suốt đời
Nhưng ăn chi lắm người ơi
Đã gian thì chạy đằng trời rõ chưa
Chung chi thoát tội có thừa
Mà lệnh truy tố cũng vừa được ban
Đường đường nguyên vốn là quan
Mà quan đầu tỉnh thuộc hàng quan to
Việc dân việc nước không lo
Hậu quả kiếm chác vào lò là đây
Một thời tại vị tiếp tay
Nước nghèo dân đói bởi bầy quan tham
Nghĩ gì khi bị tống giam
Đói đâu ăn bẩn cho cam ngồi tù
Tham quá nên hoá thành ngu

8/6/2021
Tú Sụn
* Bắt tạm giam hai nguyên Chủ tịch UBND Khánh Hòa Lê Đức Vinh và Nguyễn Chiến Thắng