NGHĨA YÊU THƯƠNG

 

Đã mãn thu rồi lại đến đông
Bơ vơ trơ trọi nẫu trong lòng
Bỗng dưng vui đến muôn màu thắm
Đột ngột sầu vơi vạn ánh hồng
Mến mộ khơi thông qua lối nhạt
Yêu thương đánh thức đến tim nồng
Nguôi ngoai buồn tủi sang ngày mới
Hơi ấm bên đời thoả ước mong
18/10/2021
Tú Sụn