ÔNG BỘ TRƯỞNG CÀ LƠ PHẤT PHƠ*

Ảnh: Sưu tầm


Bốn năm làm bộ trưởng
Chưa nghĩ ra việc gì
Các đô thị ô nhiễm
Chưa khắc phục được chi

Khu công nghiệp cả nước
Được xả thải tự do
Bộ trưởng không điếm xỉa
Nhằm cấp dưới được no

Bốn năm làm bộ trưởng
Dự án formosa
Hàng tỷ tấn chất thải
Đầu độc dân tộc ta

Hàng triệu héc ta đất
Khắp tất cả vùng miền
Sử dụng sai mục đích
Bộ trưởng vẫn ngồi yên

Bốn năm làm bộ trưởng
Tài nguyên nước héo hon
Đồng Cửu Long khô cạn
Bộ trưởng mãi lon xon

Người nước ngoài mua đất
Ông sống chết nói không
Khi báo chí đăng tải
Ông thanh minh lòng vòng

Tóm lại ông bộ trưởng
Bốn năm nghĩ không ra
Bây giờ bỗng xuất chúng
Cống hiến cho nước nhà

Ông cho thu phí rác
Cân ký để tính tiền
Nạn vặn cân bẻ móc
Rồi đây sẽ rất phiền

Tóm lại ông bộ trưởng
Rất cà lơ phất phơ
Bỏ qua chuyện trọng đại
Thu phí rác thì mơ
12/6/2020
Tú Sụn
* Nhân đọc bài báo thanhnien.vn: Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Sẽ thu phí rác sinh hoạt theo kilogam.