KẾT THÂN*

Ảnh: Tự chụp


KẾT THÂN*
Mới gặp lần đầu đã kết thân
Yêu thương mến mộ đến trăm phần
Vui nhiều cùng ý tâm hiền đức
Thích nhất bên lòng dạ nghĩa nhân
Nguyện suốt tình thâm còn dậy sóng
Cầu hằng nghĩa trọng chẳng phù vân
Một đời có được thêm người thật
Hạnh phúc nhân lên cả vạn lần
11/1/2022
Tú Sụn
P/s: Lần thứ 2 gặp bạn hiền Thiet Van Huu tại quán cà phê Làng Nghệ, 119 Lê Lợi, tp Đà Nẵng
* Mến tặng anh Thiết.