LỖ DO ĐÂU

Ảnh: Sưu tầm


Tập đoàn than khoáng sản
Nợ trăm ngàn tỷ đồng
Nghe ra lòng phẫn nộ
Đúng là quá viển vông

Than dưới đất đào bán
Mà vẫn lỗ triền miên
Chuyện lạ đời có thật
Bởi một lũ người điên

Cả một bầy sâu mọt
Chuyên tham nhũng tham ô
Chúng báo cáo toàn láo
Chẳng ai hiểu cóc khô

Các cơ quan chủ quản
Chắc cũng được chia phần
Cả mấy ông trên nữa
Nên chúng có đặc ân

Mỏ, tài nguyên đất nước
Là sở hữu toàn dân
Chỉ một nhóm hưởng lợi
Một hành động bất nhân

Giờ nợ trăm ngàn tỷ
Dân đóng thuế trả thay
Chuyện éo le trái khoáy
Cần phải thanh tra ngay
18/10/2018
Tú sụn