NƯỚC VÀ RÁC

Ảnh: Sưu tầm


Nhìn nước mới biết tại sao
Nhìn rác mới rõ thế nào Việt Nam
Người dân hèn mọn nên cam
Nước sông công lính mãi kham đến cùng
Ông trời là ông trời chung
Thiên tai lũ lụt chọn vùng phải đâu
Ai làm nên nỗi âu sầu
Các nhà quản lí cầm đầu thấy không
Lũ lụt cũng tại các ông
Điều hành kém cỏi ra nông nỗi này
Rác ngập ô nhiễm tràn đầy
Cũng tại lãnh đạo bầy nhầy bấy lâu
Hà Nội mà bị ngập sâu
Hà Nội mà rác ngập đầu mới kinh
Tây Tàu nghe nói cũng khinh
Thế gian có một vũng sình Việt Nam
Khoa học kỹ thật tạp nham
Giáo sư tiến sĩ để làm cảnh chơi
Rối ren mãn tính lâu rồi
Cơ hàn cực nhục cả đời người dân
Bao năm rục rịch canh tân
Chưa lần cải thiện, giậm chân thụt lùi
Người tài liêm chính dập vùi
Chỉ nhìn đất nước ngậm ngùi lệ rưng
Kẻ hèn xu nịnh tưng bừng
Quyền cao chức trọng không ngừng huênh hoang
Dân luôn mơ ước cao sang
Có người lãnh đạo ngang hàng vĩ nhân
Đó là đất nước đang cần
Đó là tất cả, vạn lần khát khao
Bây giờ chưa biết làm sao

31/7/2018
Tú Sụn