CHẠNH LÒNG

Ảnh: Sưu tầm


Hơn năm rồi mình tự giam mình
Đau buồn thương nhớ bắt làm thinh
Nay cà phê với bạn tri kỉ
Chạnh lòng trước những cặp tự tình

Hơn năm rồi ủ rũ mình thôi
Buồn đau cảnh ngộ nỡ lẻ đôi
Nay bạn động viên đi tắm biển
Chạnh lòng trước cảnh những cặp đôi

Buồn vương ngọn sóng rưng rưng bờ
Thương con còng gió ngó thẫn thờ
Buồn lây xám ngắt lùm dương liễu
Rầm rì lòng biển thực hay mơ
30/6/2020
Tú Sụn