TẬT XẤU THÓI HƯ

Ảnh: Sưu tầm


TẬT XẤU THÓI HƯ
Được mò vẻ mặt trở xinh tươi
Nhớ lấy ý quan ý của trời
Biết phận mềm lòng cho xếp mó*
Dùng thân che chở việc làm thôi*
Thói hư cũng phải nâng niu lấy
Tật xấu nên cần chịu khó chơi
Nhớ đấy chớ đừng mà chống chế
Chắc là sa thải sẽ tàn hơi
30/6/2022
Tú Sụn
* Đối lưu thuỷ