CÁI TẾT THỜI CÔ VÍT

Ảnh: Sưu tầm


CÁI TẾT THỜI CÔ VÍT

Tết đến năm nay chán bỏ bà
Xuân về tháng thiếu chẳng bông hoa
Cô vi bỏ trống nhà đi cả
Đại dịch hoành hành ngỡ bóng ma
Chúng bạn gần xa không kẻ đáo
Anh em cật ruột chả thằng qua
Người quen lối xóm đành quay mặt
Chủ thể buồn thiu nước mắt nhòa !…
Quảng Ngãi , 25-1-2022
Trương Quang Thọ(MKX)

Hoạ góp vui cùng thi hữu Trương Quang Thọ (MKX)

CÁI TẾT THỜI CÔ VÍT
Ngày tết mà sao nản thấy bà
Chả thèm bày biện ngữ đèn hoa
Vác xin đủ cũng lo như giặc
Cô vit nhiều nên khiếp tợ ma
Con cháu nói về không nhất trí
Bạn bè xin chúc chẳng thông qua
Sui gia, hàng xóm như mình cả
Chắc hẳn tình thân cũng nhạt nhoà
25/1/2022
Tú Sụn