LÊN VOI XUỐNG CHÓ

Ảnh: Sưu tầm


LÊN VOI XUỐNG CHÓ
Giàu sang ai sánh bằng bà*
Rôn roi biệt phủ cũng là đầu tiên
Dựa quan kiếm được nhiều tiền
Mánh khoé gian dối nối liền vô lao
Lãnh đạo chức trọng quyền cao**
Cũng vì tham nhũng vô lao cùng bà
Lưng voi cả bọn ba hoa
Giờ đây xuống chó thật là thảm thương
Nguyễn Thành Tài, Lê Hoàng Quân
Kiệt, Trang, Nhật Tảo, Thành Rum… nhúng chàm
Thấy tiền loá mắt lại ham
Gây bao hệ luỵ phải cam chịu đòn
Buồn thay cho đất Sài Gòn
Đã mang tên Bác vẫn còn sân si
Đảng ta trăn trở nghĩ gì
Còn bao vụ nữa cực kỳ dã man
Bọn tham vẫn được làm quan
Không cho xuống chó để bàn dân vui
23/11/2021
Tú Sụn
* Bà Dương Thị Bạch Diệp (đại gia bất động sản)
** Các quan chức: Tài, Kiệt, Trang, Tảo, Rum…