VÔ NHÀ NGHỈ MƯỢN TIỀN

Ảnh: Sưu tầm


Có ông cán bộ cấp phòng
Cùng cô dạy trẻ lòng thòng với nhau
Chuyện xảy ra ở Cà Mau
Đã bị phát hiện, làm đau cái đầu
Nghe qua tình tiết, thần sầu:
Dẫn vô nhà nghỉ cho nhau mượn tiền
Làm cho ông huyện luỵ phiền
Công an vào cuộc, ông liền thanh minh
Nói rằng ông thật vô tình
Thuê phòng cốt để một mình nghỉ ngơi
Cô giáo đến mượn tiền thôi
Thế nhưng thất lí, tiêu đời nhà quan
Là cán bộ mà làm càn
Trước sau gì cũng lụi tàn tương lai
Ông ơi, ân hận dài dài

4/8/2018
Tú Sụn