SANG XUÂN MÀ NGỠ VẪN CÒN THU

Ảnh: Sưu tầm


Lộc non run rẩy trên cành cộc
Nụ yểu phơi mình dưới nắng phai
Gió xuân như bấc mùa thu trước
Hiên nhà chưa lộ rõ màu mai

Phố vắng mây buồn sa tầng thấp
Sang xuân mà ngỡ vẫn còn thu
Mái ấm ngày nao giờ vắng lặng
Phương trời xa ấy chắc âm u

Một mình một chén sầu non nước
Một cõi một thân cảnh đơn côi
Vừa chớm sang xuân hoa rã nhuỵ
Hương thoảng chưa nồng đã pha phôi
8/3/2020
Tú Sụn