CĂN BỆNH NAN Y

Ảnh: Sưu tầm

Chiều nay họp chi bộ
Triển khai một chủ trương
Trên dội xuống cho phường
Chỉ tiêu một trăm triệu
Như trời mưa đất chịu
Phường giao tổ dân cư
Cũng chưa rõ thực hư
Gọi là tiền bán rác
Phân loại rác sinh hoạt
Bán lấy tiền bỏ heo
Không phân biệt giàu nghèo
Tất cả có nghĩa vụ
Đúng quy định nộp đủ
Để cho đạt chỉ tiêu
Với mục đích được nêu
Nghe phong phanh từ thiện
Nhưng không là thiện nguyện
Mà phải đóng tiền tươi
Đúng là thật buồn cười
Chia đầu hộ mà nổ
Vì phường đã phân bổ
Nên chi bộ phải bàn
Bốn triệu tám trăm ngàn
Cả tổ cùng chia sẽ
Bàn kỹ cho ra lẽ
Có ý kiến nói rằng
Nộp tiền cho chắc ăn
Đi thu rác mệt nhọc
Có ý kiến hằn học
Phản đối cách làm này
Có ý kiến cù nhày
Nói thu tiền từ thiện
Đúng là quá nhiều chuyện
Trên phổ biến một đường
Khi đưa xuống tới phường
Đã sinh ra một nẻo
Nếu chuyện này không khéo
Sẽ mang tiếng với dân
Bọn phản động xa gần
Sẽ tung tin xuyên tạc:
” Tận thu đến cái rác”
Cho dù mình chỉ xin
Hãy giữ lấy niềm tin
Của dân đối với đảng
Đã là người cách mạng
Phải luôn cảnh giác cao
Chớ có làm ào ào
Sẽ bị sai chính sách
Họp xong mà ấm ách
Bởi các vị ngù ngờ
Sao mà quá khù khờ
Lãnh đạo dân sao đặng
7/5/2018
Tú Sụn