EM CÓ BIẾT KHÔNG EM


Mới mùa xuân năm nào
Gia đình mình đầm ấm
Một mùa xuân hoa gấm
Ôi hạnh phúc biết bao

Thế rồi em đi xa
Không một lời từ biệt
Hồn anh mong mải miết
Thân anh tàn như ma

Em ơi mùa xuân này
Nhớ em! Anh nhớ quá
Tại sao trời nghiệt ngã
Gieo bao nỗi đắng cay

Người người họ vui xuân
Còn anh không có tết
Không em coi như hết
Lấy đâu mà quây quần

Em có biết không em
Không em xuân sầu thảm
Cả một trời ảm đạm
Em có biết không em
10/2/2021
Tú Sụn