GỞI ANH NGỌC ANH*

Ảnh: Sưu tầm


Thế nào anh cũng về nơi ấy
Thang danh vọng và cái mỏ tiền
Khả năng anh thì ai cũng biết
Nhưng khuyên anh cố giữ bình yên

Kẻ tiền nhiệm không làm mà phá
Người đương nhiệm làm ít ăn nhiều
Hy vọng anh làm nhiều ăn ít
Có làm, hơi sạch dân mới yêu

Nhất là với con sông thối khắm
Đừng giữ nó mà để kiếm tiền
Mời Nhật Bổn họ qua xử lý
Thì thanh danh anh mãi được thiêng

Và với những quan chức rác rưởi
Phải thay ngay cho đẹp Thủ Đô
Chọn những người lương tri liêm sỉ
Biết noi theo đạo đức Bác Hồ

Có mấy lời trước mắt như vậy
Và còn luôn theo dõi dài dài
Hy vọng anh xứng danh với nước
Không một lần non dạ, tiếng tai
11/8/2020
Tú Sụn
* Bộ trưởng Bộ KH&CN.