TẠI SAO BÁC SĨ BỎ VIỆN CÔNG

Ảnh: Sưu tầm


Con người ai cũng có trí khôn
Sinh ra làm việc để sinh tồn
Nơi nào lương thấp xin nghỉ việc
Thị trường đâu phải mãi độc tôn

Đến lúc ngành y xem lại mình
Cơ chế lỗi thời thấy mà kinh
Quản lý lèm nhèm lợi ích nhóm
Thu nhập mập mờ quá bất minh

Làm được mười đồng ỉm chín đồng
Đó là thói xấu của viện công
Còn đâu cải thiện thêm cuộc sống
Vì thế nhân viên chẳng bằng lòng

Viện tư sòng phẳng trả lương cao
Bác sĩ viện công thấy ước ao
Không bỏ ra đi là chuyện lạ
Thế thì đừng có hỏi tại sao

Tình hình bác sĩ bỏ ra đi
Chính phủ công minh có nghĩ gì
Việc này trách nhiệm Bộ Y tế
Điều hành trì trệ chẳng ra chi
14/3/2019
Tú Sụn