CHIỀU KHÔNG EM

Ảnh: Sưu tầm


Giọt nắng mơ hồ không muốn rơi
Buồn gieo đẫm nẫu cả góc trời
Không em chiều hoá thành hoang mạc
Hoàng hôn vô nghĩa lắm em ơi

Điệp điệp trùng trùng lớp sương giăng
Không em chiều thảm giữa giá băng
Vắng gió cành rưng muôn giọt nhớ
Không em khuyết mãi nửa vành trăng

Hoang vắng ngập hồn chiều không em
Sợi buồn dai dẳng cứ dài thêm
Sương không đủ lấp đầy khoảng nhớ
Nắng chẳng buồn rơi, một trời đêm

Bĩ cực qua rồi, chẳng thái lai
Tình nồng dang dở, mộng tàn phai
Bỗng dưng ta mãi thành ly biệt
“Đời vắng em rồi vui với ai”*
15/6/2020
Tú Sụn
* Câu của Hoa Nguyen (theo ý thơ của Vũ Hoàng Chương)