CẦU TREO, TREO MÃI

Ảnh: Sưu tầm


Cầu treo Thác Ngấn
của xã Tiên An
Xây dựng ba năm
chưa cho sử dụng
Địa phương lúng túng
Cấp tỉnh làm ngơ
Dưới trời trơ trơ
Dần dần xuống cấp
Tương lai sẽ sập
Lãng phí bộn tiền
Lòng dân không yên
Công trình chướng mắt
Ghét loài quay quắt
Vơ vét rồi thôi
Sự việc đã rồi
Đau đầu suy nghĩ
Cũng có đảng ủy
Cũng có ủy ban
Sao cứ an nhàn
Bình chân như vại
Như không tồn tại
Của một cây cầu
Mà đã từ lâu
Người dân mong đợi
Biết bao thuận lợi
Đi lại lưu thông
Giờ đây nhói lòng
Vì sự lãnh đạo
Dáng dấp đạo mạo
Tuyên bố vì dân
Nhưng khi dân cần
Thì im như thóc
Đầu không có óc
Lưỡi không có xương
Tới tháng lãnh lương
Rồi lo kiếm chác
Cổ dân đau rát
Vì kêu thấu trời
Giờ đã cạn lời
Thì đành chịu vậy
Cấp tỉnh có thấy
Nghịch cảnh trớ trêu
Có nghe dân kêu
Thì nên độ lượng
Chớ có sống sượng
Mà trách dân lành
Chớ có thông manh
Mà lơ sự việc
Mọi việc dân biết
Đừng mãi lập lờ
Người dân đang chờ
Kính mong sáng suốt…
10/6/2018
Tú Sụn