LƯỚI TRỜI LỒNG LỘNG

Ảnh: Sưu tầm


Thế là con hổ dữ
Đã sa lưới đây rồi
Cứ tưởng đâu nó thoát
Giờ đến lúc tiêu đời

Một mắc xích quan trọng
Được tổ chức phanh phui
Tội tày đình chưa xử
Lòng uất hận khôn nguôi

Lâu nay ngóng cổ đợi
Tưởng chỉ một tội thôi
Đến bây giờ đã rõ
Hàng chục tội tày trời

Giờ lòng dân đã thoả
Cộng đồng mạng rộn ràng
Chực chờ ngày luận tội
Tên quan gian tham tàn

Có lưới trời lồng lộng
Bao trùm cả thế gian
Thế lực nào cứu thoát
Quan tham Tất Thành Cang
15/11/2018
Tú Sụn