BẤT LỰC

Ảnh: Sưu tầm

BẤT LỰC
Nhúng chàm mà chối lẻo đầu môi
Miệng lưỡi quan tham biết lắm rồi
Dối trá lưu manh gian tựa cáo
Điêu toa lươn lẹo ác tày trời
Kết bè đục khoét bao lần đã
Lập nhóm bao che suốt một thời
Đảng quyết truy lùng nhưng bất lực
Nên đành để chúng mãi tồn ngôi
21/6/2022
Tú Sụn