ĐIỀU DĨ NHIÊN

Ảnh: Sưu tầm


Xưa nay tiếp đón thanh tra
Phải chi tiền bạc, chi quà mới xong
Bên “thanh” ắt cũng vừa lòng
Bị “thanh” ắt cũng như mong là huề
Thanh tra là một ngành nghề
Cán bộ công chức rất mê ngành này
Làm bằng miệng, ăn bằng tay
Tiền vô như nước sướng thay một đời
Bởi nhiệm vụ giống như chơi
Tiền, quà đã có, được mời ăn sang
Đúng là lổ miệng nhà quan
Được ăn được nói được mang về nhà
Một đời làm việc thanh tra
Bốn đời sung túc, xa hoa bội phần
Vừa rồi Nguyễn Thị Kim Anh*
Đòi tiền doanh nghiệp, phải đành vô lao
Lâu lâu bị lộ có sao
Trăm lần lộ một thế nào cũng no
Có tiền mặc sức để lo
Hơi đâu mà sợ lo bò trắng răng
Bon chen cho mấy chẳng bằng
Làm thanh tra sẽ có ăn đều đều
Thật là xã hội trớ trêu
Thanh tra, hối lộ là điều dĩ nhiên
24/7/2019
Tú Sụn
* Bà Nguyễn Thị Kim Anh trưởng đoàn thanh tra của thanh tra Bộ Xây dựng.