HOA BẤT TỬ

Ảnh: Sưu tầm


Loài hoa cúc bất tuyệt lìa cành
Sắc thắm nguyên hình tựa bức tranh
Biểu tượng sóng đôi cùng trọn kiếp
Hoa danh hội tụ nghĩa trường sanh
Tình yêu vĩnh cửu hằng ghi khắc
Cuộc sống muôn đời đặng hữu thanh
Dẫu có ngàn năm mình cách biệt
Loài hoa bất tử mãi trong anh
8/4/2020
Tú Sụn