DÂN NUÔI MỘT LŨ ĂN HẠI*

Ảnh: Sưu tầm


“Nhân tài như lá mùa thu”
Kẻ khôn thì ít thằng ngu thì nhiều
Khoa học mình cảnh chợ chiều
Sáu lăm năm vẫn đìu hiu hoang tàn
Phát minh người ta số ngàn
Riêng mình số một mãi màng chưa ra
Đội ngũ trí thức tinh hoa
Tự hào phấn khởi nước nhà quá dư
Vạn giáo sư, phó giáo sư
Hai vạn tiến sĩ vô tư yên lòng
Thế mà không được như mong
Mèo không bắt chuột, chó không giữ nhà
Học hàm học vị xa hoa
Cu cu, cun cút lượt là để chưng
Đề tài, sáng kiến đã từng
Công trình khoa học không ngừng xướng tên
Xong rồi xếp tủ để quên
Đất nước ậm ạch lênh đênh giữa dòng
Xứ người thành phượng, thành rồng
Xứ mình cứ mãi ròng ròng, liu điu
Người dân cần mẫn chắt chiu
Nuôi đám ăn hại, ít nhiều đắng cay
Cũng khối óc, cũng bàn tay
Người Việt xa xứ mê say miệt mài
Phát minh, sáng chế như ai
Thế giới nể đức, phục tài, suy tôn
Trí thức quốc tuý quốc hồn
Bằng thật học giả là chôn giống nòi
26/12/2019
Tú Sụn
* Nhân đọc bài báo:
https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/hon-3-ngan-nha-nghien-cuu-141-ti-dong-va-1-cong-trinh-khoa-hoc-quoc-te-774631.ldo