CUỘC ĐỜI (xa luân ngũ bộ)


(Xa luân ngũ bộ)

Cõi tạm đời người ngắn lắm thay
Hiếm khi ba vạn sáu ngàn ngày
Sống vui quý đức không thù ghét
Sống khoẻ yêu đời chẳng đắng cay
Tốn của vì nhiều trò bẩn thỉu
Hao tài với những thói vung tay
Cuộc đời phải được lưu danh tốt
Trọn vẹn bình sinh một kiếp này

Lặn lội bon chen suốt tháng ngày
Hơn nhau ngôi vị lại thua cay
Tranh giành quyền lực gây thù hận
Ảo vọng thanh danh sẽ trắng tay
Hãy sống nhân từ hơn kiếp trước
Nên làm phước đức trọn đời này
Luân hồi nghiệp báo từ nhân quả
Chớ có vin vào vận khó thay

Ngậm đắng xong rồi lại nuốt cay
Cuộc đời thay đổi trở bàn tay
Hên xui bất luận đừng quên đó
Phúc hoạ trùng lai hãy nhớ này
Tích đức mình không nhờ giúp được
Tu thân ai có chịu làm thay
Đời người tự lập là viên mãn
Cuộc sống yên vui đẹp những ngày

Trộm cắp lọc lừa chớ nhúng tay
Gian manh đừng nghĩ thử phen này
Thật thà khiến họ coi vinh dự
Lươn lẹo tự mình thấy nhục thay
Tiếng tốt lan xa hàng vạn dặm
Danh thơm đọng lại cả muôn ngày
Giữ mình mãi mãi là như vậy
Chớ để bao giờ phải nếm cay

Hãy nhớ chăm lo cuộc sống này
An yên hạnh phúc sẽ vui thay
Cháu con lễ phép hằng thường nhật
Chồng vợ sắt son những mỗi ngày
Dòng họ luôn cần tình thắm thiết
Gia đình chớ có cảnh chua cay
Trong nhà hoà thuận là trên hết
Bạo lực uy quyền cấm thẳng tay
19/6/2021
Tú Sụn