THU NÀY KHÔNG NẮNG


Nhớ những mùa thu xưa
Nắng gieo vàng khắp lối
Gió rung cành đu đưa
Anh mong chờ em tới

Nhớ những mùa thu qua
Trong tiết trời se lạnh
Hai đứa mình thiết tha
Bên gương hồ lóng lánh

Thu nay chao ôi buồn
Cả bầu trời xám xịt
Gió băng đồng, gió suông
Lối mòn xưa mờ mịt

Thu này không có em
Trời buồn không có nắng
Chiều thu như bóng đêm
Bởi vì em xa vắng
10/8/2017

Tú Sụn