MÀU CỜ

Ảnh: Sưu tầm


Màu cờ tươi màu máu
Trong tay người chiến binh
Trong tay quan thời bình
Màu cờ đẫm nước mắt
1/1/2020
Tú Sụn