XIN TIẾP LỜI ANH*

Ảnh: Nhà


XIN TIẾP LỜI ANH*
“Ngày Xuân anh nắm tay em.
Như Đào thắm đỏ cùng Mai ánh vàng.
Nên duyên hợp số với Nàng.
Mùa Xuân vẫy gọi sông Hàn chờ mong”
Thơ: Huy Nguyên
————
Anh à! Một thuở long đong
Ông Tơ Bà Nguyệt động lòng đoái thương
Xua tan đêm tối mù sương
Xe duyên kết nghĩa ánh dương lại về
Ban cho hy vọng tràn trề
Tặng cho hạnh phúc phu thê nồng nàn
Cuộc đời nay đã sang trang
Buồn đau đã mãn, trái ngang đã dừng
Chúng em đứt gánh nửa chừng
Có cùng cảnh ngộ chung lưng xây đời
Giờ đây hết cảnh chơi vơi
Hình thành mái ấm thảnh thơi ngày già
Cháu con mãn nguyện thuận hoà
Như mùa xuân lại ngàn hoa thắm hồng
Đủ rồi thoả ước toại mong
Có rồi hạ mát ấm Đông vui vầy
Nguôi ngoai bao nỗi đắng cay
Sẻ chia an ủi những ngày buồn đau
Từ nay cho đến ngàn sau
Vuông tròn êm ấm bên nhau anh à!
16/2/2022
Tú Sụn
* Tiếp lời thơ của anh Huy Nguyên (Hà Tây)