ĐÁNG TIẾC*

Ảnh: Sưu tầm


Gần năm trăm khối óc
Gần năm trăm con tim
Đại diện cho đất nước
Hầu hết là ngậm im

Hàng triệu việc bất cập
Hàng vạn cái xấu xa
Không đem ra bàn thảo
Dù một câu gọi là

Hàng tỷ tiền chi phí
Hàng triệu ngày ngồi không
Để nhận một kết cục
Người dân không vừa lòng

Cử tri bầu đại diện
Đại diện hưởng đặc quyền
Cử tri hưởng tác hại
Đất nước này khó yên

Hiếm hoi một ý kiến
Nêu vấn đề nhiễu nhương
Nhiều đại biểu cười khẩy
Vô đạo lý luân thường

Hiếm hoi một ý kiến
Có ý nghĩa vì dân
Nằm ngoài tai tất cả
Vì cố giữ bản thân

Hiếm hoi một ý kiến
Nêu hiện thực suy đồi
Không một câu phản biện
Cốt giữ yên chỗ ngồi

Hiếm hoi một ý kiến
Chỉ ra bao cái sai
Tất cả đều im lặng
Như không có lổ tai

Mỗi năm mất mấy tháng
Đến ngồi đó làm gì
Bộ máy đang bung bét
Không làm được điều chi

Mỗi năm mất mấy tháng
Tiêu phí tiền của dân
Tham nhũng không ngăn chặn
Thì dân đâu có cần

Thương anh Lưu Bình Nhưỡng
Vắt óc để nghĩ ra
Tha thiết trước Quốc hội
Công cốc y đó là

Gần năm trăm bộ óc
Chỉ dăm ba con người
Còn lại là như phỗng
Mà không biết hổ ngươi?
30/8/2020
Tú Sụn
* Nhân xem và nghe video đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng phát biểu trước kỳ họp QH.