HẸN….

Ảnh: Sưu tầm


Tim thình thịch liên hồi không ngớt
Lòng rộn ràng rạo rực không thôi
Ôi, thời gian trôi qua chậm thế
Hẹn rồi, sao vẫn cứ bồi hồi

Mình lại được một lần ân ái
Thêm một lần hừng hực no nê
Thoả cơn khát bao ngày đợi mãi
Như ngoài song xuân thắm tràn về
01/7/2017
Tú Sụn