PHŨ PHÀNG

Ảnh: Sưu tầm


PHŨ PHÀNG
Tình cảnh trái ngang quá phũ phàng
Bấy năm lịch sử đã sang trang
Mọt sâu nhung lụa trong dinh thự
Liệt sĩ lạnh lùng dưới áo quan
Uống nước nhớ nguồn quên tất cả
Cao lương mỹ vị cứ đàng hoàng
Niềm tin cạn kiệt dân nghèo khổ
Thử hỏi đảng mình có bất an
13/2/2022
Tú Sụn
P/s: câu 5-6 theo phép đối Lưu Thuỷ