CÔN ĐỒ CẤP XÃ

Ảnh: Sưu tầm


Chuyện ở một xã nọ
Có con đường dân sinh
Bị xuống cấp lầy lội
Nên tỏ lòng thương tình

Mạnh thường quân hào phóng
Xung phong giúp làm đường
Bỏ ra hai trăm triệu
Một nghĩa cử dễ thương

Các hộ dân phấn khởi
Biết ơn mạnh thường quân
Nhưng tai họa ập đến
Trong khi chưa kịp mừng

Bọn côn đồ cấp xã
Chúng sử dụng luật rừng
Bắt còng tay, nhục mạ
Làm những điều vô luân

Chúng viện lý không phép
Quyết truy đuổi thu xe
Không biên bản, không lệnh
Giải thích chúng không nghe

Giam người sai pháp luật
Phóng viên hỏi chúng lơ
Đúng côn đồ cấp xã
Rõ là một vết nhơ

Xã hội ta tốt đẹp
Lo cho dân, vì dân
Mạnh thường quân giúp đỡ
Thì xã phải ân cần

Thế mà làm ngược lại
Không rõ lý do gì
Hay là làm nhân đạo
Chúng chẳng liếm được chi

Bọn côn đồ cấp xã
Luôn quấy dân, hành dân
Một nhóm đều vô học
Nên xử sự ngu đần
23/6/2018
Tú Sụn