VẾT NHỚP NỀN VĂN MINH PHƯƠNG TÂY*

Ảnh: Sưu tầm


Câu cửa miệng phương Tây văn minh
Hình ảnh này là một vết nhớp
Với Việt Nam hắn ta không hợp
Dolci Loenzo! Không có cảm tình

Đang mùa dịch phải đeo khẩu trang
Hắn không đeo, mọi người nhắc nhở
Mất lịch sự! Cầm chim chống đỡ
Hình ảnh này thô lỗ dã man
14/4/2020
Tú Sụn
* Khách là người Ý, tên Dolci Loenzo,đang du lịch tại Đà Nẵng, đang mùa dịch bệnh mà không chịu đeo khẩu trang, khi được nhắc nhở thì hắn cầm chim để tỏ thái độ!