LÀM LUẬT

Ảnh: Sưu tầm


LÀM LUẬT
Ngó lơ vì đã nhét tiền rồi
Làm luật giao thông cứ thế thôi
Vi phạm đương nhiên là bị phạt*
Thế nhưng tiền kẹp lại cho trôi*
Tận thu tám chín không ăn trọn
Trích nộp bốn năm cũng có lời
Đội nắng dầm mưa vì kiếm chác
Nghề mang danh giá vậy mà tồi
30/6/2022
Tú Sụn
* Đối lưu thuỷ