HOẠ THƠ VUI CÙNG THI HỮU

HOẠ THƠ VUI CÙNG THI HỮU
******************************
TÂN SỬU (Trâu tơ)
(Mời các bạn họa thơ vui )
Trâu tơ rảo bước khắp triền đê
Đón tết hân hoan nghé chạy về
Bánh tét trà thơm câu đối đỏ
Hoa hồng tươi rói phúc tràn trề
Vui xuân nhớ lấy câu này nhé
Cảnh giác Cô-vi khổ đấy nghe
Viết vội vần thơ trao bạn hữu
Giao lưu xướng họa lúc xuân về !
Trương Quang Thọ
……………………………………………..
HOẠ:
*****
ĐÓN XUÂN PHÒNG DỊCH
Xuân về sắc thắm rực triền đê
Tân Sửu lon ton đón tết về
Phố chợ lo toan cùng góp sức
Thôn trang rộn rịp vẫn tràn trề
Phòng thân nhớ lấy năm K* nhé
Chống dịch lơ là! Sáu tấm** nghe
Mạo muội gieo vần nhằm nhắc nhở
Nêu cao trách nhiệm đón xuân về
7/2/2021
Tú Sụn
* 5 K: Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế.
** Ngụ ý cái quan tài.