HAI CHIẾC ÁO

Ảnh: Sưu tầm


Khoác chiếc áo cà sa
Thầy tu! Chưa hẳn là
Một cái đầu cạo trọc
Tăng lữ! Chưa hẳn ra

Thượng toạ Thích Thông Lan
Thầy tu hát nhạc vàng
Ôi ” mười năm tình cũ”
U mê cả Đạo tràng

Tu hành còn ca nhạc
Là thầy tu giả danh
Là nhà sư phá giới
Đức Phật đâu thông manh

Khoác chiếc áo cân đai
Thành quan! Thật không sai
Thêm dáng đi khệnh khạng
Người dân phải thở dài

Làm quan mà tham nhũng
Là tên quan đê hèn
Chỉ khổ dân hại nước
Quan này thuộc quan quèn

Khoác chiếc áo cà sa
Phá giới thành con quỷ
Khoác chiếc áo cân đai
Tham lam cũng là quỷ

Tu hành phải chánh đạo
Làm quan phải thanh liêm
Muôn dân mới an lạc
Đạo – Đời mới tôn nghiêm
26/2/2019
Tú Sụn