CHỈ CÓ EM THÔI

Ảnh: Sưu tầm


Đời anh chỉ có em thôi
Thế gian chỉ có mặt trời mà em
Mỗi người có một con tim
Cả đời có một niềm tin trong lòng
Bao nhiêu mời gọi, bóng hồng
Anh đã từ chối nói không cả rồi
Em nè, duy nhất em thôi
Để thương để nhớ trọn đời yêu nhau
Dẫu cho nhân thế muôn màu
Nguyện lòng mãi mãi trước sau ven tròn
Em à, ta giữ sắt son
Bão giông quyết vượt để còn có nhau
Tìm trong muôn nỗi khổ đau
Gạn trong ngàn vạn u sầu trái ngang
Để ra cho được huy hoàng
Để ta có giấc mộng vàng tương lai
Thắm nồng rào rạt không phai
Em ơi mãi mãi là hai chúng mình
24/9/2016
Tú Sụn