THU BUỒN (2)

Ảnh: Sưu tầm


Năm trước nơi này thu đẹp lắm
Hoa lá xinh tươi gió đưa hương
Từ khi vắng bóng người yêu dấu
Tàn tạ hoang vu, ôi! thảm thương

Sương thu lã chã trên đường vắng
Cỏ lấn lối mòn phai dấu chân
Quạnh hiu đầu ngõ cau một bóng
Âu sầu cúc rũ cạnh rìa sân

Từng luồng lạnh lẽo lòng tê tái
Từng giọt buồn thu thấm não nề
Trăng rầu một nửa neo lờ lững
Chân trời mây xám kéo lê thê

Tìm đâu ra nữa hình bóng ấy
Mãi mãi từ đây với thu buồn
Cô đơn sầu hận đời ngang trái
Trọn kiếp lưu đày với trăng suông
Tú Sụn