XÚI HỌC SINH NÓI DỐI

Ảnh: Sưu tầm

XÚI HỌC SINH NÓI DỐI

“GIÃ GẠO THỔI CƠM
Giã gạo thôi cơm trưa
Còn thừa để đến tối
Ai vay thì nói dối
Nhà tôi hết gạo rồi
Chổng cối lên!”*

Trích này dạy có nên
Xúi học sinh nói dối
Đúng thật là vô lối
Giáo sư tiến sĩ tồi
Xếp xó ngay!

Hèn chi xã hội này
Đa phần là lươn lẹo
Đạo đức bị bóp méo
Nghèo thì vẫn cứ nghèo
Hậu quả đây!

Kiến thức ở trên mây
Sách giáo khoa nhiều sạn
Phụ huynh vô cùng nản
Thầy cô quá bàng hoàng
Thức tỉnh đi!
16/10/2023
Tú Sụn
* Bài Đồng dao trong sách giáo khoa tiểu học.