PHỔ CƯỜNG QUÊ NGOẠI**

Ảnh: Album gia đình


Phổ Cường quê ngoại các con tôi
Đất thép kiên trung quá tuyệt vời
Bất khuất trường kỳ hăng đánh giặc
Ngoan cường chiến đấu dẫu xương tơi
Anh hùng hai bận đà phong tặng
Dũng sĩ bao lần phải máu rơi
Đất nước hoà bình cùng tái thiết
Thôn làng đổi mới khắp nơi nơi
29/3/2019
Tú sụn
** Xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi