BỜ……BIỂN

 

Ảnh: Sưu tầm

BỜ……BIỂN
Biển không một bóng người
Bờ chơ vơ cô quạnh
Cát sao mãi vàng tươi
Vui gì mà lấp lánh

Biển giờ chẳng là gì
Bờ đơn côi buồn tẻ
Sóng dồn để mà chi
Khi nỗi sầu đơn lẻ

Biển lộng gió hoài công
Bờ hắt hiu thê thảm
Nắng chờ ai trông mong
Cho khung trời ảm đạm

Biển buồn bã vô hồn
Bờ lạnh lùng chán nản
Còng lang thang bên cồn
Hòng tìm vui bầu bạn

Biển không có một lời
Bờ tủi thân thút thít
Thuyền lênh đênh xa khơi
Chán một thời cô vit
11/7/2021
Tú Sụn