BẠC NHƯ VÔI

Ảnh: Sưu tầm


BẠC NHƯ VÔI
Đói thì hoàn đói tiếp chơi vơi
Ngắn cổ không kêu thấu tới trời
Kẻ ức giấy thưa ngâm mọt gặm
Dân oan đơn kiện đút gầm chơi
Phớt lờ, ngậm đắng nên căm hận
Bỏ mặt, nuốt cay đến chán đời
Quan chức xa dân toàn bỉ ổi
Đớn hèn một lũ bạc như vôi
24/6/2022
Tú Sụn