ĐÃ CẤM TỤ TẬP CƠ MÀ*

Ảnh: Sưu tầm


Không giỗ không ai chết
Có giỗ dễ chết chùm
Thủ tướng cấm tụ tập
Phải nên chấp hành giùm

Khách mời toàn lãnh đạo
Nhiễm dịch ai điều hành
Nhỡ dân họ ùa đến
Là tổ chức bất thành

Giữ kỷ cương phép nước
Trách nhiệm với cộng đồng
Cần đình ngay Giỗ Tổ
Để sang năm được không?

Không giỗ, Tổ không mắng
Có giỗ Tổ buồn lòng
Chỉ vì cái Giỗ Tổ
Mà dịch không được phòng

Nếu xảy ra bùng phát
Các ông phải đi tù
Nếu chiểu theo luật pháp
Ba đến mười năm, ngu
27/3/2020
Tú Sụn
* Mặc dù đang trong giai đoạn dịch bệnh nguy cấp nhất, UBND tỉnh Phú Thọ, Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm Canh Tý 2020 đã họp thống nhất một số nội dung kế hoạch tổ chức Giỗ Tổ.