KHÔNG CÓ MÙA THU

Ảnh: Sưu tầm


Chưa thu mà đã nỡ sang đông
Lụt lội triền miên, nước ngập đồng
Mây xám phất phơ tìm nắng hạ
Gió se lơ láo trốn mưa dông
Môi trường ô nhiễm thành thay đổi
Khí hậu thất thường mãi nhọc công
Trái đất này chưa luôn bảo vệ
Để rồi cuộc sống có như không
1/1/2019
Tú Sụn